Aktuelle kurser

Historieteori på ungdomsuddannelserne - gratis inspirationskursus for undervisere i historie på ungdomsuddannelserne

Kurset vil tage afsæt i R.G. Collingwoods historieteori og -filosofi og undersøge, hvordan kendskab til Collingwood kan bruges i tilrettelæggelsen af historieundervisning på ungdomsuddannelserne. 

Vi vil på kurset tage afsæt i teksten: The Idea of History af R.G. Collingwood, som forudsættes læst inden kursusstart.

Kurset vil især have fokus på historiefagets rolle som et humanistisk fag og på den historiske aktør og dennes intentioner.

Kurset afvikles den 30. marts i tidsrummet 8-15:30. Mødested: Google Meet - link tilsendes ved tilmelding. Kurset afvikles i regi af historiedidaktik.dk . Husk tilmelding til mail@historiedidaktik.dk senest 30 dage inden kursusstart.


Formidling af historie på ungdomsuddannelserne - virtuelt og i klasselokalet
Dette gratis inspirationskursus er tilrettelagt som et hands-on-kursus, hvor kursisterne selv afprøver de formidlingsmuligheder, som byder sig til, når eleverne skal formidle historien.

Gennem den første halve kursusdag introduceres kursusdeltagerne til virtuelle formidlingsmuligheder, og der stilles konkrete formidlingsopgaver, som deltagerne skal løse. Opgaverne er underlagt specifikke benspænd med klare pædagogiske perspektiver.
På den følgende hele kursusdag præsenterer kursisterne deres formidlingsprodukter i plenum med efterfølgende diskussion og opsamling. Deltagerne introduceres herefter til en række lokalhistoriske formidlingsopgaver, som skal løses ved brug af udvalgte formidlingsstrategier. Kursusdagen afsluttes med formidling og diskussion af de lokalhistoriske opgaver. Eftermiddagens sidste punkt vil blive oplæg til bredere og løsere erfaringsudveksling over en påskebryg - sammen, men hver for sig.

Første kursusdag er den 16. marts i tidsrummet 12:00-16:00. Mødested: Google Meet - link tilsendes ved tilmelding.

Anden kursusdag er den 26. marts i tidsrummet 10:00-17:30. Mødested: Google Meet

Kurset afvikles i regi af historiedidaktik.dk . Husk tilmelding til mail@historiedidaktik.dk senest 10 dage inden kursusstart. Det er en forudsætning for tilmelding, at man kan deltage begge de angivne kursusdage.